A díjat a Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium nevelőtestülete alapította az 1980-81-es tanévben abból a célból, hogy elismerje vele azon végzős tanulók érdemeit, akik példamutató magatartásukkal, kiemelkedő tanulmányi munkájukkal, versenyeken elért eredményeikkel kivívták társaik és tanáraik megbecsülését, öregbítették iskolánk hírnevét.

A díjat az a diák kaphatja, akit az osztályban tanító tanárok egyetértésével az osztályfőnök javasol, és nevelőtestületi értekezleten a nevelőtestület egyszerű többséggel támogat.

A díj átadása minden évben a ballagási ünnepségen történik.

A Pro Schola – érdemérem elnyerője megkapja az erről szóló oklevelet, a díjjal járó emlékplakettet és könyvjutalmat.

 

2020 Ámmer Fanni
2019 Bene Fruzsina
2018 Pántics Luca
2017 Jandrics András
Krénusz Márton
2016 Pamuki Alexa
2015 Kozma Krisztián
Ősz Gábor
2014 Zajcsuk Liliána
2013 Ács Adriána
Fellegi Emese
Hajdu Péter
Szűcs András
2012 Boros Gábor
Mohari Martin
2010 Bacskó Zsanett
Segyevy Dániel Zoltán
2008 Bauer Tamás
Gáli Orsolya
2005 Kis-Dörnyei Nóra
2004 Golodjuk Vita
Horváth Gergő
2002 Gadányi Nikoletta
2001 Láris Liliána
2000 Kardos Csilla
1999 Csenki Laura
Durcsán Viktória
1994 Völgyi Tamás
1992 Bozsek Anna
Kovács Anita
1991 Olasz Balázs
1990 Gausz János
Makai Enikő
Németh Gábor
1989 Papp Krisztina
Szabadfi Mónika
1988 Horváth Gyöngyi
1985 Káplár Veronika
Molnár Beáta
1984 Cigoth Edit
Nyerki Ágnes
1983 Varga Márta
Czibula Béla
1982 Csobod Judit
Páhi Katalin
1981 Cserti Anikó
Varga Beáta