Fellegi Bálint

Intézményvezető

tanított tárgy:
informatika
fizika

Káplár Veronika

Intézményvezető-helyettes

tanított tárgy:
matematika
földrajz

Bauer Szilvia

 

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom
életvitel

Bene Gábor

Osztályfőnök 9.B

tanított tárgy:
informatika

Bodóné Bartik Mária

 

tanított tárgy:
matematika
földrajz

Boros Gábor

 

tanított tárgy:
vizuális kultúra, művészetek

Borosné Gyarmati Cecília

Osztályfőnök 11.E

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom
német nyelv

Csécsné Király Anita

 

tanított tárgy:
német nyelv

Farkasné Bencze Andrea

Humán és idegennyelvi MK vezető

tanított tárgy:
német nyelv
történelem

Felleginé Szalóczi Emese

 

tanított tárgy:
német nyelv

Fülöp Dóra

Osztályfőnök 9.A

tanított tárgy:
matematika
biológia

Gáspár Csilla

Osztályfőnök 12.E

tanított tárgy:
angol nyelv

Havranekné Balogh Andrea

Osztályfőnök 12.B

tanított tárgy:
biológia
kémia

Horváthné Csoszó Gyöngyi

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom
mozgóképkultúra és médiaismeret

Jandrics Róbert

 

tanított tárgy:
német nyelv
történelem

Kálóczi Szilvia

tanított tárgy:
etika

Kőrösi András

Nevelési MK vezető
Osztályfőnök 11.B

tanított tárgy:
testnevelés

Krénusz László

 

tanított tárgy:
földrajz

Miklós István

tanított tárgy:
fizika

Tóthné Szabadfi Ildikó

tanított tárgy:
ének-zene

Nagyné Bakos Franciska

 

tanított tárgy:
angol nyelv

Móhr Kinga

DÖK-öt segítő tanár
Könyvtáros-tanár

tanított tárgy:
német nyelv

Szántóné Horváth Magdolna

tanított tárgy:
magyar nyelv és irodalom
történelem

Várfalviné Laczó Tímea

Osztályfőnök 10.B
ISK vezető

tanított tárgy:
testnevelés

Veres Melinda

Osztályfőnök 10.A

tanított tárgy:
angol nyelv

Erdődi Lívia

Iskolatitkár

Horváth Zsolt

Rendszergazda

Sipos Péter

Oktatástechnikus