A jelentkező diákok szüleinek egy jelentkezési adatlapot kell kitölteniük.

Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi vizsgára a tanulóknak közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lapon 2019. december 6-ig.

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében (a vizsgaszervezés érdekében) szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet iskolánk igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz.

Írásbeli vizsga: minden osztálynál országos központi feladatlapok megíratása

Írásbeli vizsga helye: Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium
 8700 Marcali, Petőfi utca 16. (vagy bármely más felvételi vizsgát szervező középfokú intézmény)

Írásbeli vizsga ideje:

  • 2020. január 18. 10:00 - egységes írásbeli felvételi vizsga a 4 évfolyamos képzésre központi magyar  nyelvi és matematika feladatlapok megíratásával.
  • 2020. január 23. 14:00 - pótló egységes írásbeli felvételi azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Kérjük, hogy a felvételizők az írásbeli vizsga megkezdése előtt fél órával jelenjenek meg!
A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces feladatsor magyar nyelvből és 45 perces feladatsor matematikából.

  • Az OM által összeállított központi matematika feladatlap a tanuló általános iskolai matematika ismereteire támaszkodva a logikai készségeket és a kreativitást méri fel egyszerű példákkal.
  • Az OM által összeállított központi magyar nyelvi feladatlap a szövegértést, az értelmezőképességeket, a fogalmazási készséget méri, az elvárható anyanyelvi ismeretek alkalmazását kéri

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezéstől függetlenül az írásbeli vizsgák után minden tanulónak be kell nyújtania a felvételi jelentkezését a középfokú iskolába.

A jelentkezés határideje: 2020. február 19.