Dr. Gál József (1935-2013)

1959-ben fiatal pályakezdő történelem-földrajz szakos tanárként érkezett Marcaliba, az akkor még Lady János (ma Berzsenyi Dániel) gimnáziumba. Munkájában is megmutatkozott kísérletező egyénisége – feleltető gépet készített -, módszertani újításokat alkalmazott tanítási óráin. Ezzel párhuzamosan egyre nagyobb érdeklődést mutatott a város és környéke történelmi múltja iránt. Kezdeményezésére nagyszabású tárgygyűjtésbe kezdtek középiskolás tanítványai. Az összegyűlt anyagból iskolai és községi kiállítások jöttek létre, majd 1967-ben az iskolamúzeum is megnyílt. Nagyrészt ezek a tárgyak képzeték az 1972-ben létrejött Marcali Helytörténeti Múzeum alapját is. Bár egyre inkább a múzeumi kutatómunka kötötte le, 1991-ig a gimnázium tanára maradt. Tanítványai közül sokakat vezetett a néprajz, helytörténet és honismeret kutatása felé.

2013-ban Marcali Város Önkormányzata Dr. Gál József tanár úrnak Marcali Város Díszpolgára kitüntető emlékérmet adományozta.

Iskolánkban 2012 tavaszán, már aranydiplomás tanárként köszöntöttük, amikor a Berzsenyi-napon nagysikerű előadást tartott diákjainknak.

Szellemisége tovább él kollégáiban és tanítványaiban.