Elismerésben részesült Káplár Veronika

Kiemelkedő munkájáért elismerésben részesült Káplár Veronika, a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgató-helyettese, matematikatanára.


Káplár Veronika 1990-ben kezdte pályáját a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, ahol jelenleg is tanít matematika-földrajz szakos középiskolai tanárként.
A gimnáziumban zajló oktatás minden képzési típusának aktív részese volt: tanított az egykori közgazdasági szakközépiskolában, a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályokban, a nyelvi előkészítős oktatásban, napjainkban pedig a természettudományos orientációjú tagozaton, illetve az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozásokon.
A földrajz tantárgy oktatásához a nyolcosztályos gimnáziumi tanterv kiegészítéseként regionális földrajz jegyzetet írt kolléganőjével, amelyet évekig használtak diákjaik eredményes tanításához. Nyaranként szervezője és vezetője volt a „gimis” vándortáboroknak. A természeti környezet mellett fontosnak tartja a kulturális, néprajzi, történelmi emlékhelyek megismerését, a nemzeti identitás erősítését is.
Számtalanszor szervezett kőzet- és ásványgyűjtő-kirándulásokat diákjai számára. Az így összegyűjtött anyag képezi az iskolai kőzetgyűjtemény alapját.
Több éven át részese volt a Norvég Természetvédelmi Társaság által koordinált Levegőszennyeződési Programnak. Környezettudatos munkájaként fontosnak tartja minden évben megszervezni, lebonyolítani az iskolai papírgyűjtést. Kezdeményezője volt a használtelem gyűjtési programnak is. A Marcali Földrajzosok körének alapító tagja, 2012 óta vezetője. Társszerzője a Marcali földrajza című kiadványnak. Tehetséggondozó munkájának eredménye, hogy diákjai közül többen földrajzból az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, a Lóczy Lajos Országos Földrajz verseny, valamint a Kőrösi Csoma Sándor nemzetközi földrajzverseny döntőjébe jutottak. Matematikából az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, az Arany Dániel matematika versenyen jutottak tanítványai az országos döntőbe. 19 évi osztályfőnöki munkája során mindig nagy hangsúlyt fektetett a közösség fejlesztésére, építésére.
2011-től a gimnázium igazgatóhelyettesi feladatait látja el. Intézményvezető-helyettesként nagy türelemmel, empátiával segíti a kollégái munkáját. Adminisztrációs munkája is példaértékű.

További munkájához sok sikert kívánunk.